Thursday, December 17, 2009

ರಾಜಕೀಯ
ಬಿ ಜೆ ಪಿ , ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ
ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ, ಜೆ ಡಿ ಯು ಬಹುಪಕ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರುವವರು ಮನೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ
ಮತದಾನ ನಂತರ ಅದ್ರಶ್ಯರಾಗುವರೆಲ್ಲಿ ?

ಪೊಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ
'ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ' ಎಂಬ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರದಲ್ಲಿ
ಭ್ರಷ್ಟ ನಾಯಕರುಗಳ 'ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ'ವಿಲ್ಲಿ
ಗಾಂಧೀಜಿ ಕನಸಿನ 'ರಾಮ ರಾಜ್ಯ' ದಲ್ಲಿ